Raag Bihagara
Raag Bihagra is a very melodious and an effective night raag. Bihagra brings about pangs of separation. This separation can be removed by becoming the Mardana of Guru. Becoming Mardana is getting imbued with the Shabad.

By making some changes in the style of Raag Behag the form of this raag has been fixed. Due to the Bilaaval aspect in Punjabi Bihagara, this raag is more impressive

Aroh : Ne Sa Ga, Ma Pa Nee, Saˆˆ

Avroh : Saˆˆ Nee Dha Pa, Nee Dha Pa, Dha Ga Ma Ga, Re Sa

Sur : ‘Re’ and ‘Dha’ are forbidden in ascending scale, Both Nishad, rest of the notes (swar) are sharp.

Thaat : Bilawal

Jaati : Aurav – Sampooran

Time : Second quarter of the night

Vadi : Gandhar (Ga)

Samvadi : Nishad (Nee)

Main sur : Ga Ma Pa, Nee Dha Pa, Dha Ga Ma Ga, Re Sa

Raag Bihaagarraa Mehalaa 5 | (GSS-542)             Kirtan Kaar: Dr. Gita Kaur PentalAt preetam man mohanaa ghatt sohanaa praan adhaaraa raam |sundar sobhaa laal gopaal daeiaal kee apar apaaraa raam |gopaal daeiaal gobind laalan milahu kant nimaaneeaa |nain tarasan daras parasan neh need rain vihaaneeaa |giaan anjan naam binjan bheae sagal seegaaraa |naanak paeianpai sant janpai mael kant hamaaraa |1|

Ik Oankaar Satigur Prasaad | Raag Bihaagarraa Mehalaa 9 | (GSS-537)            Kirtan Kaar: Prof. Kartar SinghHar kee gat nehi kooo jaanai |jogee jatee tapee pach haarae ar bahu log siaanae |1| rahaao |chhin mehi raao rank ko karee raao rank kar daarae |reetae bharae bharae sakhanaavai yeh taa ko bivehaarae |1|apanee maaeiaa aap pasaaree aapehi daekhanehaaraa |naanaa roop darae bahu rangee sabh tae rehai niaaraa |2|aganat paar alakh niranjan jih sabh jag bharamaaeiou | sagal bharam taj naanak praanee charan taahi chit laaeiou |3|1|2|
Sites Counter
Untitled Document
         
Vismaad Naad Magzines Gurmat Sangeet Project Contact Us Tell Us What You Think Path Bodh Samagam
Vismaad Naad
LATEST NEWS
Vismaad Naad Logo, Jawaddi Taksal Logo
Blog : Sant Baba Amir Singh Ji
CD Covers    Branches   
Founder
Head Jawaddi Taksal
Untitled Document
31 Sudh Raags
Untitled Document
Contact  Terms  Privacy  Powered By: Sky High Webs
Home     Tell Us What you think