Raag Kedara
get some more information of website traffic
Raag Kedaaraa is a very ancient and famous raag of Indian music. In connection with this Raag there is a saying of Guru “kaedaaraa raagaa vich jaaneeai bhaaee sabadae karae piaar, satasangat sio milado rehai sachae dharae piaar”
From this, it is clear that this raag has an important place in Gurumat Sangeet. Kedaaraa raag continues to be an integral part of Indian music. This raag is not counted in the very difficult and complitcated raags but it is included in the category of very simple and easy raags.
The Kedaaraa tune has been taken from the fluttering of the flag And it is said that only such agreat warrior who has exper knowledge and rigorous yogic practice can sing the raag. Such a hero sings this after night sets in .

Aroh : Sa Ma, Ma Pa, Dha Pa, Nee Dha Saˆˆ

Avroh : Saˆˆ Nee Dha Pa, Ma Pa Dha Pa Ma, Re Sa

Sur : Both Madhyam and rest of the notes are sharp. Rishab and Gandhar in ascending scale and Gandhar in descending scale are forbidden notes.

Thaat : Kalyaan

Jaati : Aurav - Charav

Time : First quarter of the night

Vadi : Madhyam (Ma)

Samvadi : Sharaj (Sa)

Main sur : Sa, Ma, Ma Pa, Dha Pa Ma, Pa Ma, Re Sa

Kedaaraa Mehalaa 4 Ghar 1(GGS-1118)            Kirtan Kaar: Bhai Niranjan Singh Jawaddi KalanIk Onkaar Satigur Parsaad | Maerae man raam naam nit gaaveeai rae | agam agochar n jaaee har lakhiaa gur pooraa milai lakhaaveeai rae | rahaao | jis aapae kirapaa karae maeraa suaamee tis jan ko har liv laaveeai rae | sabh ko bhagat karae har kaeree har bhaavai so thaae paaveeai rae |1| har har naam amolak har pehi har daevai taa naam dhiaaveeai rae | jis no naam daee maeraa suaamee tis laekhaa sabh chhaddaaveeai rae |2| har naam araadehi sae dhann jan keheeahi tin masatak bhaag dhur likh paaveeai rae | tin daekhae maeraa man bigasai jio sut mil maat gal laaveeai rae |3| ham baarik har pitaa prabh maerae mo ko daehu matee jit har paaveeai rae | jio bachhuraa daekh gaoo sukh maanai tio naanak har gal laaveeai rae |4|1|

Kaedaaraa Mehalaa 5 Ghar 4(GGS-1119)            Kirtan Kaar: Bibi Gurninder Kaur DelhiIk Oankaar Satigur Prasaad | Saranee aaeiou naath nidhaan | naam preet laagee man bheetar maagan ko har daan |1| rahaao | sukhadaaee pooran paramaesur kar kirapaa raakhahu maan | daehu preet saadhoo sang suaamee har gun rasan bakhaan |1| gopaal daeiaal gobind damodar niramal kathaa giaan | naanak ko har kai rang raagahu charan kamal sang dhiaan |2|1|3|
Untitled Document
         
Vismaad Naad Magzines Gurmat Sangeet Project Contact Us Tell Us What You Think Path Bodh Samagam
Vismaad Naad
LATEST NEWS
Vismaad Naad Logo, Jawaddi Taksal Logo
Blog : Sant Baba Amir Singh Ji
CD Covers    Branches   
Founder
Head Jawaddi Taksal
Untitled Document
31 Sudh Raags
Untitled Document
Contact  Terms  Privacy  Powered By: Sky High Webs
Home     Tell Us What you think